Siikajoen osakaskunta

 

Tervetuloa nauttimaan Siikajoen luonnosta!

Siikajoen Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen
hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta. 

Osakaskunnan alueet sijaitsevat Siikajoessa ja merialueilla Siikajoen edustalla. Lisäksi
osakaskunnan alueita on mm. Majavaojassa, Turveojassa, Hummastinjärven ja
Kivijärven alueilla sekä Olkijärven läheisyydessä.

Osakaskunnan alueet ovat jakautuneet 11 palstaan, jotka ovat yhteispinta-alaltaan 7 568 hehtaaria.

Hoitokunnan jäsenet

Martti Patokoski (pj.)
Antti Valtokari (vpj.)
Reino Nygård
Heikki Eskola
Matti Laurila
Aarne Eskola

Matti Toppila (sihteeri)  

Ota yhteyttä