Kalavesien hoito

Siikajoen pääuomassa esiintyy vaelluskaloistamme jonkin verran harjusta (istutettuna ja luontaisesti), nahkiaista ja joen alajuoksulla myös vaellussiikaa. Lisäksi istutettuna esiintyy taimenta, merilohta ja kirjolohta. Kirjolohta ja jonkin verran taimenta istutetaan pyyntikokoisena, mutta merilohen ja meritaimenen poikasia on aiemmin istutettu satunnaisesti lähinnä osakaskuntien toimesta.
 
Siikajoki oli pitkään viimeisimpiä kalataloudellisesti kunnostamattomista Pohjanlahteen laskevista joista. Joen lyhytaikaissäännöstelystä luopuminen vuonna 2005 loi edellytykset pitkään toivotulle kunnostukselle. Siikajoen kalataloudellinen kunnostus aloitettiin vuonna 2009 ja saataneen valmiiksi viimeistään vuonna 2012. Kunnostustoimenpiteiden tuloksellisuuden parantamiseksi ja taantuneiden vaelluskantojen tukemiseksi tullaan kunnostetuille alueille kotiutusistuttamaan meritaimenta ja merilohta. Lisäksi istutetaan merkittävä määrä virtakutuista harjusta.
 
Istutusten tavoitteena on luoda luontaisesti lisääntyvä meritaimen- ja merilohikanta ja tukea olemassa olevaa harjuskantaa. Istutussuunnitelma on laadittu siten, että siinä otetaan huomioon aluekohtaiset erityispiirteet, kuten koksien ja niiden osien pohja-, syvyys-, ja virtausolosuhteet, vedenlaatu, koskialueiden etäisyys merestä sekä eri istutuslajien ja ikäluokkien elinympäristövaatimukset. Siikajoen omia vaelluskantoja ei ole säilynyt viljelykantoina, joten istutuksissa käytetään maantieteellisesti lähimpiä saatavilla olevia ja soveltuvuudeltaan sopivia kantoja.  
 
(LÄHDE: Istutussuunnitelma Siikajoen Kotiutusistutukset, P-P ELY –keskus 7.11.2011)  
 
Kevään 2012 aikana Siikajokeen osakaskunnan alueelle on istutettu n. 1,17 miljoonaa vaellussiianpoikasta. Kesäkuun alussa on istutettu harjuksen poikasia. Pyyntikokoisia kirjolohia on istutettu Meijerisaaren edustalle.

Toukokuussa 2013 on istutettu kaksivuotista merilohta sekä Iijoen kantaa olevaa meritaimenta. Pyhäjoen hautomossa haudotettuja siianpoikasia on istutettu 880 000 kappaletta ja Kemijoen kantaa olevia siianpoikasia 495 000 kappaletta. Pyyntikokoista kirjolohta on istutettu heinäkuussa.

2014 on istutettu velvoitusten lisäksi Pyhäjoen hautomossa haudotettuja siianpoikasia 1.661 miljoonaa kappaletta. Pyyntikokoista kirjolohta on istutettu heinäkuussa.

2015 on istutettu velvoitusten lisäksi Pyhäjoen hautomossa haudotettuja siianpoikasia 1.529 miljoonaa kappaletta. Pyyntikokoista kirjolohta on istutettu heinäkuussa.

2016 on istutettu velvoitusten lisäksi Pyhäjoen hautomossa haudotettuja siianpoikasia 1.579 miljoonaa kappaletta. Pyyntikokoista kirjolohta on istutettu heinäkuussa.

2017 on istutettu velvoitusten lisäksi Pyhäjoen hautomossa haudotettuja siianpoikasia 1.271 miljoonaa kappaletta. Pyyntikokoista kirjolohta on istutettu kesä- ja heinäkuussa.

Ota yhteyttä