Lippoaminen

Lippoaminen on kalastustapa, jossa pyyntiväline on pitkän varren päässä oleva ohuesta verkosta kudottu haavi eli lippo, jota kuljetetaan myötävirtaan joen pohjan tuntumassa.
Siian uidessa virtaa ylös se ui lippoon. Lippoajan on tunnettava joen pohja erittäin hyvin. Lippoamista käytetään myös kuoreen ja nahkiaisen pyynnissä. (Lähde: Wikipedia)

Kainuun ELY – keskus on myöntänyt Siikajoen osakaskunnalle luvan kalastaa vaellussiikaa kalastuslaista ja -asetuksesta poiketen lippoamalla Siikajoesta vuosittain syyskuun alusta marraskuun loppuun. Lupa on myönnetty 35 lippoajalle.
Pyydetyistä vaellussiioista saatu mäti toimitetaan haudottavaksi ja käytetään Siikajoen vaellussiikakannan hoitoon.
Lupa on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Lippoamispäiväkirja

Vaellussiian lippokalastuksen saaliista Siikajoen osakaskunnan vesialueella vuonna 2020

15 + 3 =

Ota yhteyttä